WL-ZSPCNPW-AL-01
Call
ติดต่อสอบถาม

 

 

Smart Sound Warner

อุปกรณ์แจ้งเตือนรูปแบบเสียงไซเรน

WL-ZSPCNPW-AL-01

 

เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนรูปแบบเสียงไซเรน ที่มีความดังในระดับ 80 เดซิเบล ซึ่งให้ความดังในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติ

> อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไซเรน

> ความดัง 80 dB (ที่ระยะ 2 เมตร)

> แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น

> ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น

> สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น

 

> ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)

 

Wulian ผู้นำตัวจริงด้าน..สมาร์ทโฮม

สะดวกสบายยิ่งขึ้น...การใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้น...ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้แค่ปลายนิ้วสัมผัส...

 

 

ที่สุดแห่งเทคโนโลยี "ไร้สาย" แห่งอนาคต

Wulian Smart Home ใช้สัญญาณ ZigBee ซึ่งเป็นระบบ Wireless ที่ใช้กำลังไฟต่ำมาก ทำให้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์ Sensor ใช้งานได้ยาวนาน

 

Download Wulian Catalog