โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม 2564

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 2MP Set A กล้องบันทึกเสียง

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 2MP Set B กล้องบันทึกเสียง + กล้องสี 24 ช.ม.

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 2MP Set C กล้องสี 24 ชั่วโมง

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 5MP Set D กล้องบันทึกเสียง

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 8MP Set E กล้อง 4K

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 2MP Set F ระบบกล้องไซเรน-กันขโมย

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Network Camera 2MP Set A

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Network Camera 2MP Set B กล้องบันทึกเสียง

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Network Camera 2MP Set C กล้องสี 24 ชั่วโมง

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Network Camera 4MP Set D

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Network Camera 6MP Set E DarkFighter