โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม 2563

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 2 Megapixel กล้องบันทึกเสียง

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 5 Megapixel กล้องบันทึกเสียง

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 2 Megapixel กล้องสี 24 ชั่วโมง

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดพร้อมงานบริการติดตั้ง+อุปกรณ์

Turbo HD 8 Megapixel

 

โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด Network Wifi Set D.I.Y.

Network Camera Wifi Set 2 Meagpixel