รับฟรี..! ประกันภัยโควิด-19
 • 18 January 2021 17:42
 • 493
 • 0
  ประกันภัยโควิด-19 พิเศษสุด ฟรี..! เมื่อติดตั้งโปรโมชั่นกล้องวงจรปิดกับ "เรา"   ติดตั้งชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิดกับ "เรา" วันนี้ รับฟรี..! ประกันภัยโควิด-19 จากสินมั่นคงประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีเต็ม < ติดตั้งชุดโปรโมชั่นกล้อ
อ่านต่อ
เยี่ยมชมโรงงาน HIKVISION ณ เมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 26-30 เม.ย. 2560)
 • 15 May 2018 15:56
 • 2143
 • 0
บริษัท คอมพลัส โซลูชั่น จำกัด และคณะตัวแทนจำหน่าย HIKVISION เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน HIKVISION ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2560 วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้เพื่อส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตสินค้
อ่านต่อ
เยี่ยมชมโรงงาน HIKVISION ณ เมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 11-15 พ.ย. 2558)
 • 11 May 2018 17:22
 • 2314
 • 0
บริษัท คอมพลัส โซลูชั่น จำกัด และคณะตัวแทนจำหน่าย HIKVISION เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน HIKVISION ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2558  วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมโรงงานใหม่ของ HIKVISION เทคโนโลยี
อ่านต่อ
เยี่ยมชมโรงงาน AVTECH ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน (วันที่ 23-26 ก.พ. 2557)
 • 28 May 2018 18:04
 • 2223
 • 0
บริษัท คอมพลัส โซลูชั่น จำกัด และคณะตัวแทนจำหน่าย เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน AVTECH ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำคณะเดินทางเข้าเยี่
อ่านต่อ