บริษัท คอมพลัส โซลูชั่น จำกัด และคณะตัวแทนจำหน่าย HIKVISION เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน HIKVISION ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้เพื่อส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตสินค้า HIKVISION ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมกับร่วมฟังการบรรยายโดยวิศวกรของทาง HIKVISION เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรายละเอียดของสินค้ารุ่นใหม่

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น เตรียมขึ้นเครื่อง โดยมีพี่ๆที่บริษัทฯ เดินทางไปส่งถึงสนามบิน

 

เดินทางถึงอาคาร HIKVISION สำนักงานใหญ่เรียบร้อย

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น ถ่ายรูปด้านหน้าป้ายอาคาร HIKVIISON

 

ประตูด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ HIKVISION เป็นอาคารที่สวยงาม ใหญ่โตมาก

 

ป้ายต้อนรับบรรดาตัวแทน VIP จากประเทศไทย

 

เร่ิมการบรรยายเกี่ยวกับ HIKVISION

 

ป้ายบริเวณห้องแสดงสินค้า

 

สินค้ารุ่นใหม่มากมายเช่นเคย

 

บรรดาตัวแทน ต่างให้ความสนใจกับสินค้าใหม่

 

กล้อง CCTV ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Camera Drones)

 

เทคโนโลยี รุ่นใหม่ล่าสุด

 

กล้องวงจรปิดสำหรับระบบขนส่ง

 

PTZ Camera มากมายหลากหลายรุ่น

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น กับบรรยากาศรวมๆ ในงาน

 

กล้องวงจรปิดสำหรับใช้ภายในบ้าน

 

หลังจากดูงานเรียบร้อยแล้ว ทาง HIKVISION ได้พามาชมสถานที่จัดปรชุม G20 Asia Summit

 

สวนด้านหลังอาคารประชุม G20 โครงหลังคาสูงใหญ่อลังการมาก

 

ตัวแทนคอมพลัส โซลูชั่น เดินเที่ยวชมเมืองช่วงเย็น

 

หลังจบจากการดูงานแล้ว ก็พาบรรดาตัวแทนไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

 

ชมเจดีย์นางพญางูขาว ทะเลสาบซีหู  ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ