ประกันภัยโควิด-19

พิเศษสุด ฟรี..! เมื่อติดตั้งโปรโมชั่นกล้องวงจรปิดกับ "เรา"

 

ติดตั้งชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิดกับ "เรา" วันนี้ รับฟรี..! ประกันภัยโควิด-19 จากสินมั่นคงประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีเต็ม

< ติดตั้งชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิด 4 ตัว รับฟรี..! คุ้มครองการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 ตรวจพบเชื้อจ่ายทันที 50,000 บาท

< ติดตั้งชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิด 8 ตัว รับฟรี..! คุ้มครองการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 ตรวจพบเชื้อจ่ายทันที 100,000 บาท

 

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี

2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น

3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนทำประกันภัย

4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง

5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล

6. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง

7. การประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสำหรับกรมธรรม์ปีแรก

8. การประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น